Keppel Land

Palm City

Palm City

Khu đô thị Nam Rạch Chiếc, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM

Palm Heights

Palm Heights

Đường Song Hành, KDT Nam Rạch Chiếc, An Phú, Quận 2, TP, HCM